Seminaria w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego

W Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest prowadzone następujące seminarium magisterskie:

 

 

Obrót cywilnoprawny z zagranicą, prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne – Dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ