Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1999).

Ukończył aplikację radcowską (2005).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym (2005).

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2015) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.

Asystent sędziego w Biurze Trybunału Konstytucyjnego (2015-2017). Uczestnik grupy badawczej Central European Professors’ Network 2021 przy Ferenc Mádl Institute of Comparative Law (2021).

Pracownik naukowy (2017-2024) i członek Rady Naukowej (od 2021) Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Pracownik naukowy (od 2006) i kierownik (od 2021) Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Prywatnego Miedzynarodowego oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Autor publikacji z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego oraz wybranych zagadnień międzynarodowego postępowania cywilnego i prawa cywilnego.

Laureat (I nagroda) konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości (2016).

Członek rady programowej „Problemów Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego”, rady naukowej „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” oraz zespołów recenzentów „Acta Iuris Stetinensis” i „Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego".

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

 

Prowadzi seminarium magisterskie oraz wykłady z przedmiotów:

1. Prawo prywatne międzynarodowe

2. International Judicial Cooperation in Civil Matters

 

Kontakt:

piotr.mostowik@uj.edu.pl