Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011).

Rozprawa doktorska pt. Czyn niedozwolony w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym (2020).

Asystent w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego (od 2018).

Ostatnie publikacje naukowe – repozytorium UJ.

Prowadzi ćwiczenia z przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe oraz wykład z przedmiotów: Podstawy prawa prywatnego międzynarodowego i International Judicial Cooperation in Civil Matters

 

E-mail: lukasz.dyrda@uj.edu.pl