Dr hab. Marcin Czepelak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2002).

Stopień doktora uzyskał na podstawie rozprawy pt. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego (2006).

Otrzymał za nią wyróżnienie w konkursie Państwa i Prawa w 2007 r. oraz nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2008 r.

W 2013 r. za książkę Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej (Warszawa 2012) otrzymał I nagrodę w konkursie Przeglądu Sądowego na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości.

Podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego (2016) był dorobek naukowy na czele z monografią pt. Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

Otrzymał za nią wyróżnienie w konkursie Państwa i Prawa w 2017 r.

Członek rad naukowych Czech Yearbook of International Law oraz ELTE Law Journal.

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Ambasador Nadzywczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasadorem Nadzywczajnym i Pełnomocnym RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (2017-2022)

Sekretarz Generalny Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze (od 2022)

 

Kontakt:

E-mail: marcin.czepelak@uj.edu.pl