Dr Anna Wysocka-Bar

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005).

Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy pt. Wybór prawa w międzynarodowym prawie spadkowym (2013).

Doradca podatkowy (2011) i radca prawny (2014).

Ostatnie publikacje naukowe - repozytorium UJ.

Prowadzi ćwiczenia z przedmiotu: prawo prywatne międzynarodowe oraz wykłady: European Private International Law, Transport Law in the EU

 

Kontakt:

E-mail: anna.wysocka@uj.edu.pl, pok. 307, ul. Olszewskiego 2