Pax Moot Court

Warsztaty, 30 godz., 5 pkt ECTS.

Prowadzący: dr Anna Wysocka-Bar, dr Bartosz Stelmach

Zajęcia przygotowujące do udziału w Pax Moot.

 

W rekrutacji do drużyny, która będzie reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w konkursie Pax Moot, mogą wziąć udział studenci, którzy w tym lub w poprzednich latach akademickich uczestniczyli w wykładzie z przedmiotu Prawo prywatne międzynarodowe.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wysłanie CV z krótkim listem motywacyjnym po angielsku (ok. 1/2 strony A4)  do 5 października 2023 r. do godz. 17:00 na adresy: anna.wysocka@uj.edu.pl i bartosz.stelmach@uj.edu.pl.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu dostępne są w USOS.