Międzynarodowe prawo spadkowe

Przedmiot specjalizacyjny, semestr zimowy.

Studia stacjonarne i niestacjonarne.

30 godzin wykładów, 4 pkt. ECTS.

Prowadzący: Dr Anna Wysocka-Bar

Egzamin pisemny (60 minut) polega na udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania problemowe.

 

Międzynarodowe prawo spadkowe obejmuje problematykę:

 

  • Postępowania cywilnego w sprawach spadkowych z elementem obcym.

 

  • Wskazania i stosowania prawa właściwego dla dziedziczenia.

 

  • Porównania różnych systemów prawa spadkowego.

 

 

Przedmiot rekomendowany dla:

 

  • Studentów, którzy zadeklarowali lub zdali już prawo prywatne międzynarodowe (pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu podstawowego).

 

  • Studentów, którzy planują zdawać egzamin na aplikację notarialną (europejskie poświadczenie spadkowe).

 

 

Podstawowym aktem normatywnym jest unijne rozporządzenie spadkowe (nr 650/2012).

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu wraz z jego sylabusem dostępne są w USOS.