Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Centre for Private International Law

Faculty of Law and Administration

Jagiellonian University

 

Adres / Address:

ul. Olszewskiego 2

31-007 Kraków

Poland