Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2006) oraz Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008).

Ukończyła aplikację radcowską (2011). Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym (2016). Praca uzyskała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku w XIV edycji konkursu na pracę naukową z zakresu ochrony własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. Ostatnie publikacje naukowe – repozytorium UJ. Prowadzi ćwiczenia z przedmiotu: Prawo prywatne międzynarodowe oraz wykład International Judicial Cooperation in Civil Matters.

E-mail: edyta.figura-goralczyk@uj.edu.pl